RIPED Research Seminars

RIPED Research Seminar เป็นกิจกรรมที่สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และด้านการศึกษา

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังที่ห้องประชุม RIPED Research Seminar Conference Room กรุณาส่ง Email มาที่ kei@riped.utcc.ac.th
และ serene@riped.org ก่อนการนำเสนอ 1 วันทำการ


Upcoming Seminars​

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดร. สัจจา ดวงชัยอยู่สุข นำเสนอ Daniela Del Boca, Christopher Flinn and Matthew Wiswall (2014)  Household Choices and Child Development. Review of Economic Studies, 137-185. ผ่านโปรแกรม zoom

Scheduled Seminars​

“TBA”

Past Seminars

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Dr. Suparee Boonmanunt นำเสนอ Socioeconomic Status and Inequalities in Children’s IQ and Economic Preferences.
Journal of Political Economy, Volume 129(9), (2021).

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 – 14.00 น. ผ่านโปรแกรม zoom
สัจจา ดวงชัยอยู่สุข นำเสนอ Patrick Kline and Christopher R. Walters (2016). EVALUATING PUBLIC PROGRAMS WITH CLOSE SUBSTITUTES: THE CASE OF HEAD START. The Quarterly Journal of Economics (2016), 1795–1848.

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม zoom
Professor Nicolas Motz จาก The Department of Economics at Universidad Carlos III de Madrid นำเสนอ Measuring Bargaining Power, with an Application to the European Union

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 – 13.30 น. ผ่านโปรแกรม zoom
วราบุษ ศุภลักษณ์บันลือ นำเสนอ JENNIFER MARTIN MCDERMOTT and et al. (2007). Variations of the flanker paradigm: Assessing selective attention in young children. Behavior Research Methods 2007, 39 (1), 62-70

วันที่ 13 มีนาคม 2564
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วีระชาติ กิเลนทอง นำเสนอ Romero, M. et al. (2020). Outsourcing Education: Experimental Evidence from Liberia. American Economic Review, 110(2): 364–400. Online Appendix. Slide Presentation.

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วราบุษ ศุภลักษณ์บันลือ นำเสนอ Macdonald, K. et al. (2017). Dispelling the Myth: Training in Education or Neuroscience Decreases but Does Not Eliminate Beliefs in Neuromyths. Frontier in Psycology. และ Dekker, S. et al. (2012). Neuromyths in education: Prevalence and predictors of misconceptions among teachers. Frontier in Psycology.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วีระชาติ กิเลนทอง นำเสนอ Attanasio and et al. (2020). Estimating the production function for human capital: results from a randomized controlled trial in Colombia. American Economic Review, volume 110, pages 48–85. Online Appendix. Slide Presentation.

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สุภารี บุญมานันท์ นำเสนอ Tomomi Tanaka, Colin F. Camerer, and Quang Nguyen (2010). Risk and Time Preferences: Linking Experimental and Household Survey Data from Vietnam. American Economic Review

วันที่ 30 มกราคม 2564
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วีระชาติ กิเลนทอง นำเสนอ Preliminary Results from An Early Childhood Teacher Training Experiment: A Randomized Controlled Trial in Rural Thailand

วันที่ 23 มกราคม 2564
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วีระชาติ กิเลนทอง นำเสนอ Cunha, F. and J. Heckman (2008). Formulating, identifying and estimating the technology of cognitive and noncognitive skill formation. Journal of Human Resources 43(4), 738–782. Online Appendix. Slide Presentation.

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิษุวรรต ชูจันทร์ นำเสนอ “Preschool Quality and Child Development”, by Alison Andrew, Orazio Attanasio, Raquel Bernal, Lina Cardona Sosa, Sonya Krutikova, and Marta Rubio-Codina NBER Working Paper.

วันที่ 24 ตุลาคม 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิษุวรรต ชูจันทร์ นำเสนอ “Skill Formation and the Trouble with Child Non-Cognitive Skill Measures”, by Emilia Del Bono, Josh Kinsler and Ronni Pavan Working Paper.

วันที่ 10 ตุลาคม 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สัจจา ดวงอยู่สุข นำเสนอ “The “Pupil” Factory: Specialization and the Production of Human Capital in Schools”, by Roland G. Fryer, Jr., American Economic Review 2018, 108(3): 616–656.

วันที่ 12 กันยายน 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สุภารี บุญมานันท์ นำเสนอ “ELICITING RISK AND TIME PREFERENCES”, by S. Andersen, G.W. Harrison, M.I. Lau, E.E. Rutström, Econometrica; Volume 76(3), pages 583–618 (2008).

วันที่ 15 สิงหาคม 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิษุวรรต ชูจันทร์ นำเสนอ “Short-term Impact of an Early Childhood Curriculum Intervention in Rural Thailand”, Working Paper (joint with Weerachart T. Kilenthong)

วันที่ 8 สิงหาคม 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สัจจา ดวงอยู่สุข นำเสนอ “Quantifying the Life-Cycle Benefits of an Influential Early-Childhood Program”, by Garcia et al., Journal of Political Economy; Volume 128(7), pages 2502-2541 (2020).

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วราบุษ ศุภลักษณ์บันลือ นำเสนอ “Cognitive and noncognitive predictors of success”, by Duckworth and et al., Proceedings of the National Academy of Sciences; Volume 116(47), pages 23499–23504 (2019).

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สุภารี บุญมานันท์ นำเสนอ “Measuring Time Preferences” by Cohen and et al., Journal of Economic Literature; Volume 58(2), pages 299–347 (2020).

วันที่ 27 มิถุนายน 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิษุวรรต ชูจันทร์ นำเสนอ “Estimating the Production Function for Human Capital: Results from RIECE Thailand Project”

วันที่ 6 มิถุนายน 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วราบุษ ศุภลักษณ์บันลือ นำเสนอ “What Predicts Children’s Fixed and Growth Intelligence Mind-Sets? Not Their Parents’ Views of Intelligence but Their Parents’ Views of Failure”, by , Psychological Science; Volume 27(6), pages 859–869 (2016).

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สุภารี บุญมานันท์ นำเสนอ “Measuring the Impacts of Teachers I: Evaluating Bias in Teacher Value-Added Estimates”, by R Chetty, JN Friedman and JE Rockoff, American Economic Review; Volume 104(9), pages 2593–2632 (2014).

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิษุวรรต ชูจันทร์ นำเสนอ “Estimating the production function for human capital: results from a randomized controlled trial in Colombia”, by Attanasio and et al., American Economic Review, volume 110, pages 48-85 (2020).

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม UC-UTCC, อาคาร 21 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วราบุษ ศุภลักษณ์บันลือ นำเสนอ “Working Memory and School Readiness in Preschoolers”, by Madison Swayze and Casey Dexter, Contemporary School Psychology, volume 22, pages 313–323 (2018).

Close Bitnami banner
Bitnami