นักการศึกษา-ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ห่วงแนวโน้มโรงเรียน, ศูนย์เด็กเล็กพื้นที่แดงเข้มโควิด-19 ยังระบาดหนัก ส่อแววเปิดเทอม 14 มิ.ย.นี้ ไม่ได้ หวั่นเด็กปฐมวัย กระทบหนักสุด ภาวะเรียนรู้ถดถอย ทักษะ สติปัญญาลด จี้ทุกฝ่ายประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เป็นไปได้ขอให้เปิดห้องเรียนเด็กเล็กก่อน
ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย ม.หอการค้าไทย และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) เปิดเผยกับ The Active แสดงความเป็นห่วงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชน จากกรณีการเลื่อนเปิดเทอมของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูง

งานวิจัยในหลายประเทศ ระบุว่า แม้เด็กทุกวัยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งหมด แต่ที่ถดถอยหนักที่สุดและไม่สามารถเรียนผ่านหน้าจอออนไลน์ได้ดี คือ เด็กปฐมวัย 2-6 ปี นักวิชาการด้านการศึกษาหลายคนจึงมีข้อเสนอให้เร่งเปิดเทอมเด็กอนุบาลเป็นอันดับแรก เพราะเป็นช่วงโอกาสทองของสมองส่วนหน้า Executive Function หรือ EF ที่พัฒนาเรื่องความคิดและการใช้ชีวิต ที่จะติดตัวเด็กไปตลอด จึงไม่ควรหยุดกระตุ้น ที่น่าหนักใจ คือ ผู้ปกครองในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ ไม่มั่นใจให้ลูกไปโรงเรียน ขณะเดียวกันก็ไม่มั่นใจว่าจะเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เด็กได้ดีแค่ไหน จึงเป็นที่มาให้เครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง พยายามสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ เพื่อช่วยบรรเทาการให้เด็กเล็กในชุมชนเมือง ได้เข้าถึงการเรียนรู้

“การจัดการความขัดแย้งร่วมกับเด็กเล็ก” (อ่านเนื้อหาย่อ) โดย เบ็ตซี่ อีแวนส์
ผู้เชี่ยวชาญจาก HighScope Foundation แปลโดย ดร.พิศมร กิเลนทอง

(ราคาจำหน่ายเล่มละ 590 บาท)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Cross-Cultural Gift-Giving”
โดย Assistant Professor Dr. Theeranuch Pusaksrikit (Department of Marketing Chulalongkorn Business School) ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 21 ชั้น7

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Unveiling Frontline Employees’ Brand Construal Types During Corporate Brand Promise Delivery: A Multi-Study Analysis” and “An Interpretive Enquiry into CEO Personal Branding on Social Media” โดย ดร.กัญญาพัชร ปานใจศรี จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 21 ชั้น7

30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563 | การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรไฮสโคปตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ในโรงเรียนเอกชน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ไรซ์ไทยแลนด์ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน คุณครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนให้เกิดงานในครั้งนี้ และจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำปัญหา อุปสรรคที่ได้รับการสะท้อนจากทุกๆ ท่านไปแก้ไข เพื่อดำเนินโครงการในระยะต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ในอนาคต ไรซ์ไทยแลนด์หวังว่าจะได้เห็นเด็ก ๆ ในสถานศึกษาทุกสังกัด ได้เรียนหลักสูตรไฮสโคปตามแนวทางของไรซ์ไทยแลนด์ ได้เรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา และมีความพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

                                                          หน้า   1     2    3   4 >>

Close Bitnami banner
Bitnami