News & Events

4 กรกฎาคม 2566 | Research Seminar by RIPED and School of Economics at UTCC
ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 21 ชั้น 7  โดย Jun Hyung Kim (Institute for Economic and Social Research at Jinan University) นำเสนองานวิจัยในเรื่อง“Effects of Childhood Peers on Personality Traits”
🇬🇧 งานสัมมนาจัดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ
 
7 มิถุนายน 2566 | ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา RIPED Research Seminars
ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 21 ชั้น 7 
โดย Assistant Professor Julian Neira (University of Exeter, Department of Economics) นำเสนองานวิจัยในเรื่อง “Spatial Misallocation of Native Labor and Immigration” เพื่อให้นักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และด้านการศึกษา
🇬🇧 งานสัมมนาจัดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ

การพัฒนาและเตรียมระบบการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม สามารถแก้ปัญหาการศึกษาด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน สร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง สร้างหลักประกันอนาคตของประเทศได้ ยังคงเป็นงานที่ท้าทายความสามารถซึ่งกำลังรอให้รัฐบาลใหม่เข้ามาดูแล

คุยกับ ‘วีระชาติ กิเลนทอง’ ในวันที่การเรียนรู้ของเด็กไทยกำลังถดถอยสวนทางกับความเหลื่อมล้ำที่กำลังขยายใหญ่ขึ้น ทางออกของเรื่องนี้ควรเป็นเช่นไร พ่อแม่และครูจะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทักษะของลูกหลานได้อย่างไรบ้าง เพื่อรักษาระบบการศึกษาไม่ให้เชื้อโรคที่ชื่อว่าความเหลื่อมล้ำแผ่ความรุนแรงไปมากกว่านี้

 Mutual คุยกับ รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง  ถึงเรื่องความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย ในประเด็นการเรียนรู้ถดถอยที่เด็กปฐมวัยต้องเผชิญ รวมถึงทางออกสู่การฟื้นฟูทักษะที่หล่นหายไปหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

“น้องเมฆ – เมธาสิทธิ์” เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ในจังหวัดมหาสารคาม อาศัยอยู่กับยายที่เรียนจบเพียงชั้น ป.6 ยายมีอาชีพทำนาและรับจ้าง กว่า 2 ปี ที่โควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้โรงเรียนต้องปิดเรียนกว่า 1 เทอม และได้สร้างปัญหาเรื่องการเรียนรู้ที่ไม่เป็นไปตามพัฒนาการ เกิดการเรียนรู้ถดถอย…

“เราเป็นกังวลว่าเด็กเล็กๆ กำลังถูกกระทบเยอะมาก จากปัญหารอบด้านในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ โดยที่ลึกๆ แล้วเขาอาจจะไม่รู้ตัว เราเป็นห่วงว่าระยะยาวจะทำให้เขาไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่เท่ากับคนรุ่นอื่นๆ”

‘วอยซ์’ คุยกับ รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อหาทางยุติวิกฤตที่จะลามไปยังอนาคต

นโยบายปิดโรงเรียนช่วงโควิด-19 ส่งผลให้เกิด “ภาวะการเรียนรู้ถดถอย” ซึ่งกระทบกับการเรียนรู้และการฝึกทักษะต่าง ๆ ของเด็กเล็กอย่างรุนแรง หากไม่เร่งแก้ไข ก็จะเกิดเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบสังคมเป็นวงกว้างอย่างแน่นอน

                                                                       หน้า   1   2   3   4

Close Bitnami banner
Bitnami